Saltar al contenido principal

Biblioteca das Letras Galegas

O Portal Biblioteca das Letras Galegas, que se acolle ás inmellorabeis infraestruturas electrónicas e telemáticas que lle ofrece a Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, ten por finalidade facilitar aos usuarios da rede obras dixitalizadas da literatura galega de todos os tempos, dende as primeiras manifestacións medievais (séculos XIII-XV) até a actualidade.

  • Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
  • Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Política Lingüística