Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició de Bla[n]querna : qui tracta de sinch estaments de persones, de matrimoni, de religio, de prelatura, de apostolical senyoria ... y del estat de vida hermitana cotemplatiua ... / hordenat p[er] ... Ramon Lull ; traduit y corregit ara nouament dels primers originals y estampat en llengua valenciana [per Joa[n] Bo[n]labij] ; ab lo Libre de oracions y contemplacio[n]s del enteniment en deu fet per lo matex doctor, Uale[n]cia [València] : a casa del mestre Johan Joffre ..., XIJ Juliol 1521.

     S'ha retallat el marge extern.