Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Liber Horarum, datat al s. XVI, descrit per Francisco Miquel Rosell. Localizació: Universitat de Barcelona. Fons de Reserva, Sig. Ms. 1859. Edició de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cortesia de la Universitat de Barcelona.

     S'ha retallat el marge extern.