Alma gallega / edición Luis Alonso Girgado e María Vilariño Suárez

Título: Alma gallega / edición Luis Alonso Girgado e María Vilariño Suárez

Publicación: Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ; Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2008

Situación de orixinais: Originales procedentes de la Biblioteca Nacional de Montevideo y Biblioteca da Fundación Penzol e da Real Academia Galega.

Notas de reprodución orixinal: Edición digital a partir de le ed. de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006. Originales procedentes de la Biblioteca Nacional de Montevideo y Biblioteca da Fundación Penzol e da Real Academia Galega.

Portais: Biblioteca das Letras Galegas | Literatura

Encabezamento de materia:

Nomes relacionados:

CDU:

  • 008(460.11)(05)
  • 070(899)"19"
  • 821.134.4

Forma/xénero: Publicación periódica  

Idiomas: galego, español

URI: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcmc9d1