Arazua (Montevideo, 1929-1930) ; Raza Celta (Montevideo, 1934-1935) / director do proxecto Luis Alonso Girgado; edición Luís Alonso Girgado e María Vilariño Suárez

Título: Arazua (Montevideo, 1929-1930) ; Raza Celta (Montevideo, 1934-1935) / director do proxecto Luis Alonso Girgado; edición Luís Alonso Girgado e María Vilariño Suárez

Publicación: Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ; Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2008

Situación de orixinais: Originales procedentes del Instituto Padre Sarmiento, de Santiago de Compostela y Biblioteca Nacional de Montevideo.

Notas de reprodución orixinal: Edición digital a partir de la ed. facsimilar de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006. Originales procedentes del Instituto Padre Sarmiento, de Santiago de Compostela y Biblioteca Nacional de Montevideo.

Portais: Biblioteca das Letras Galegas | Literatura | Biblioteca americana

Encabezamento de materia:

Nomes relacionados:

CDU:

  • 008(460.11)(05)
  • 070(899)"19"
  • 821.134.4

Forma/xénero: Publicación periódica  

Idiomas: galego, español

URI: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcr5044