Bibliografía analítica da lingua galega (2005 e complementos de 2004) / Francisco García Gondar (dir.), Silvana Castro García

Autor: Castro García, Silvana

Título: Bibliografía analítica da lingua galega (2005 e complementos de 2004) / Francisco García Gondar (dir.), Silvana Castro García

Publicación: Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ; Santiago de Compostela : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2009

Nota xeral:

  • Bibliografía-Informatizada da lingua Galega (http://www.cirp.es/bdo/bil/bilega.html)

Portal: Biblioteca das Letras Galegas

Encabezamento de materia:

Nome relacionado:

CDU:

  • 016:008(460.11)(05)
  • 811.134.4:016

Idiomas: galego, español

URI: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsq9f2