Proverbios de Ynygo Lopez de Mendoça Marques de Santillana [Cancionero de Coimbra (CO1)] / Anónimo

Contido da obra

Contido da obra

Rexistro bibliográfico

Web semántica