Logo Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes


Últimos
contidos
incorporados

Consulte os contidos máis recentes desta sección.


Obras
máis
consultadas

Lista coas obras máis consultadas.
 Secretaría Xeral de Política Lingüística -Xunta de Galicia   Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades 

:: Biblioteca das Letras Galegas > Biblioteca de autores

Biblioteca de autores

Rosalía de Castro

Rosalía de Castro

Rosalía de Castro é unha figura indispensábel na literatura do século XIX. Os estudos sobre literatura feminina de épocas pasadas inclúena entre as grandes escritoras, das que destacaremos Concepción Arenal, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda e Emilia Pardo Bazán.

A Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, na súa vontade de preservar a memoria destas grandes autoras, presenta esta Biblioteca de Autor de Rosalía de Castro, considerada unha das mellores escritoras en lingua galega e unha das principáis responsábeis do Rexurdimento galego decimonónico.Martin Codax

Martin Codax

Portal da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que recolle os testemuños coñecidos das cantigas de Martin Codax, presenta un estudo crítico e reproduce a melodía das composicións. 
 Logo del Taller DigitalMantida polo Taller Digital        Política de cookies               Marco legal       Accesibilidade 
    [Correo]Enviar correo. (Atallo: tecla 9) 
© Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes