Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Jardinet de Orats..., datat a 1486, fols. 187v-190r. Localització: Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona, Ms. 151. Edició de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes per cortesia de la Universitat de Barcelona.

     Conegut com Cançoner X. Seguim la numeració moderna en aràbigs a llapis, obviem les diferents numeracions antigues que també apareixen en aràbigs i que indiquen fulls perduts.

     S'ha retallat el marge extern.