Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

160

Barcelona, Puvill, 1995. (N. del A.) 

161

Véase Institut Jaume Balmes, Cent cinquanta anys d'història (1845-1995) Barcelona, Altafulla 1995. Para la historia de la Universidad de Barcelona es útil la obra L'aportació de la universitat catalana a la ciència i a la cultura, Barcelona, L'Avenç, 1981. (N. del A.) 

162

«Breve historia de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXV, (1953), pp. 275-304. (N. del A.) 

163

Ibíd., pp. 296 y 298. (N. del A.) 

164

Véase, J. Faulí, Els Jocs Florals de Barcelona, Ajuntament de Barcelona 1980 y J. Miracle La restauració dels Jocs Florals, Barcelona, Aymà, 1960. (N. del A.) 

165

Véase nota 149. (N. del A.) 

166

W. S. Shoemaker, «Una amistad literaria: la correspondencia epistolar entre Galdós y Narcís Oller» en Boletín de la Academia de Bones Lletres de Barcelona, XXX, (1963-1964), pp. 247-325. (N. del A.) 

167

R. Cabré, «Epistolari Benito Pérez Galdós-Josep Yxart», en: Miscel.lània Pere Bohigas I. Barcelona, Abadia de Montserrat, 1981, pp. 187-218. (N. del A.) 

168

Véase C. Bastons, Maragall-Unamuno: els lligams d'una amistat, Barcelona, Fundació Joan Maragall-Claret, 1998. (N. del A.) 

169

J. Molas, «Azorín y Maragall», en: La Torre, 16 (1968), pp. 217-240. (N. del A.)