Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 • Apuntacions per la historia de les costumes privades
 • Primera serie
  • La gent de la Edat Mitjana
   (Discurs preliminari)
  • Un satirus del Emporda
  • Les darreres branques d'un arbre vell
  • La hostalera generosa y una vehina indiscreta
  • Lo marit metzinat, o un llit per quatre