Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Tractat de vexil·lologia amb notícies sobre banderes i estendards d'Espanya, França, Regne Unit i ordes religiosos militars, [entre 1875 i 1900]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 2530.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.