Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de Vell i Nou. Revista Mensual d'Art, any IV, número 62 (1 març 1918), Barcelona, Llibrería d'Art M. Bayés. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. 7(05)(46.71Bar) Vell 4º.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.