Lo quart del Cartoxa / arromancat per Johan Roic de Corella. Oració a la S. Verge Maria tenint...

Rexistro bibliográfico

Web semántica