Petri Osniensis ... i[n] ethicor[um] Aristotelis libros co[m]me[n]tarii

Rexistro bibliográfico

Web semántica