Escriptores valencianes de l'Edat Moderna. Semblances biogràfiques i bibliografia / María de los...