Obras parte de Aires da Miña Terra / Director, Manuel Nóvoa Costoya ( 62 )